Informasjon:
 
For enhver hund som tas inn i pensjonatet skal det vises vaksinasjonsattest , som ikke skal være over 1 år gammel.
 
Vaksine :
1. vaksine når hunden er 3 mnd. gml. Denne heter "Can. lan. 4", og er en vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og kennelhoste. Denne vaksinen skal gjentas etter 1 mnd. Deretter skal hunden revaksineres 1 gang pr. år.
 
 
Hvis hunden blir syk
Hvis hunden blir syk/skadet og vi vurderer det nødvendig, vil vi oppsøke veterinær som vil fastsette eventuell behandling. Kostnadene ved denne undersøkelsen og behandling bæres av hundens eier. Hvis veterinæren forordner omfattende behandling av hunden, vil man såfremt det er mulig ta kontakt med eieren før slikt settes i gang. Husk å oppgi korrekt telefonnr./ kontaktperson ved innlevering.
Ved innlevering av hunder til pensjonatet bes vennligst opplyse om  sykdommer hunden har eller har hatt tidligere.
Husk å informere om evt. løpetid.
 
Hvis du må forlenge oppholdet
Da vi i ferietiden har endel problemer med hunder som ikke blir hentet til fastsatt dato, og det kommer inn nye hunder som skal overta oppstallingsplassene, får vi problemer med plass til alle. Vi ber Dem derfor om å ringe, eller få gitt beskjed på annen måte i god tid slik at vi kan gjøre en avtale i hvert enkelt tilfelle.
 
Vår dagsorden:
Frokosten blir servert etter første lufting som begynner klokken 0700.
Middag  blir servert etter dagens andre lufting som starter kl.1600.
Hver en  gjest har sitt eget rom. I døgnprisen er all fôring og daglig stell inkludert. Vi behandler hver enkelt hund på aller beste og sikreste måte. 
 
Ankomst og avreise er mellom 07.00-09.00 eller 16.00 - 18.00. Dette av hensyn til våre gjester og Deres velvære.
Hundene skal ha RO. Ved et pensjonatopphold er det viktig å prioritere ro. For mye aktivitet i løpet av dagen, skaper stress noe som vil være til belastning for hunden.
 
 
 
Hundepensjonatet
Hundepensjonatet består av 22 oppholdsrom.
Hvert av rommene har betong gulv med temostarstyrt gulvvarme. Rommene er adskilt med tett vegg opp til brysthøyde, og herfra og opp til 1.8m er det netting.
I tillegg har vi 14 store luftegårder. Her får hundene komme ut, løpe og leke med hverandre.
Vi har også en stor luftegård på ca. 2 daa. Her slippes hunder sammen slik at de får leke og bevege seg fritt over et større areal. Vi har lang erfaring med å lese hundenes sosiale egenskaper og legger stor vekt på sikkerhet når vi slipper hunder i lag. Hunder som av ulike årsaker ikke kan gå med andre, går alene i luftegård. 
 
Hva vi kan tilby deg og din hund:
 
- Tilsyn og pass av hunden imens du er på er på ferie.
 
- Sosial omgang med andre hunder.
 
- Hver hund får individuell oppfølging.

- Hunden kan få servert sin egen mat hvis den går på en spesiell diett, eller er sensibel for fôrbytte.

- Vi gir hunden medisin ved ulike tilfeller av sykdom eller fortsetter eventuell behandling som hunden er under.
 
- Dere må gjerne ta med egne liggeunderlag/tepper men disse må være vaskbare.